15 rocznica śmierci naszego Patrona

Bardzo doświadczaliśmy wstawiennictwa Jana Pawła II podczas powstawania przedszkola: i na etapie budowy, i na etapie rejestracji, i na etapie uruchamiania. Wciąż modlimy się za Jego wstawiennictwem o „Jana Pawełka”. Niech to błogosławieństwo, które widzimy i słyszymy z ust Papieża ogarnia każdego naszego Przedszkolaka i ich rodziny.

Błogosławieństwo Jana Pawła II.