Organizacja

Przedszkole JAN PAWEŁEK jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, powołaną przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jana Pawła II w Warszawie, wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji m.st. Warszawy, realizującą Podstawę Programową określoną przez MEN. Pracuje według zasad Pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole wspiera zespół specjalistów: neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego to:
– język angielski
– drama,
– katecheza,
– warsztaty z alpakami,
– zajęcia muzyczne,
– tańce,
– przedstawienia teatralne,
– zajęcia plastyczne,
– warsztaty z kodowania.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Plan dnia

08:00 – 9:00    Przychodzenie dzieci do przedszkola, czynności poranne z troski o otoczenie.
09:00 – 9:15Modlitwa i spotkanie w kręgu.
09:15 – 11:30Praca własna (w trakcie śniadanie)
11:30 – 13:00Zabawy swobodne i animowane na podwórku, spacery przyrodnicze.
13:00 – 14:30Obiad i odpoczynek.
14:30 – 15:30Zajęcia dodatkowe.
15:30-15.45Podwieczorek
15.45-17:00 Praca własna, zabawy swobodne w sali lub na podwórku.


Organizacja grup

Zgodnie z pedagogiką Marii Montessori dzieci w naszym przedszkolu uczą się, bawią i rozwijają w zróżnicowanej wiekowo grupie. Ma to duże znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego oraz wspomaga kształtowanie postaw społecznych. Jest to środowisko bliskie naturalnemu – rodzinnemu lub zawodowemu. Dodatkową zaletą takiej grupy jest łatwiejsza adaptacja nowoprzyjętych przedszkolaków.

Grupa liczy ok. 18. dzieci, opiekuje się nią dwóch nauczycieli. 

Wyżywienie

O żywienie dzieci dbamy razem z firmą Smaki Babci Dany, która przygotowuje zbilansowane posiłki, wybierając produkty jak najmniej przetworzone, naturalne  i pełnowartościowe. Firma nie dodaje żadnych konserwantów ani polepszaczy do żywności, nie używa cukru do przygotowania posiłków, wszystkie wędliny, pasty, twarożki robi samodzielnie,

W menu przedszkolnym uwzględniamy indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci (alergie).  Jeśli jemy mleczne posiłki, to zawsze z mlekiem roślinnym. Wychowawcy zachęcają dzieci do kosztowania nowych dań, dbamy o atmosferę i kulturę zachowania przy stole. Dzieci uczą się, jak należy zachowywać się podczas posiłków, każdego dnia utrwalając zasady dobrego zachowania i umiejętność posługiwania się sztućcami.


Dni wolne w roku przedszkolnym 2022/2023
31 październik
23-30 grudzień
7 styczeń
20-24 luty
6-7 kwiecień
2 maj
9 czerwiec
10 lipiec – 15 sierpień