Organizacja

Przedszkole JAN PAWEŁEK jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą, powołaną przez Parafię Rzymskokatolicką św. Jana Pawła II w Warszawie, wpisaną do rejestru w Biurze Edukacji m.st. Warszawy, realizującą Podstawę Programową określoną przez MEN. Pracuje według zasad Pedagogiki Marii Montessori.

Przedszkole wspiera zespół specjalistów: neurologopeda, psycholog, pedagog specjalny i specjalista ds. komunikacji.

Zajęcia dodatkowe w ramach czesnego to:
– codzienny język angielski (Międzynarodowy Program Dwujęzyczności)
– zajęcia dramy,
– katecheza,
– warsztaty z alpakami,
– muzyczne zajęcia rytmiczno-ruchowe,
– tańce
– zajęcia plastyczne
– warsztaty kulinarne.

Zapraszamy do naszego przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Plan dnia

08:00 – 8:30    Przychodzenie dzieci do przedszkola, czynności poranne z troski o otoczenie.
08:30 – 09:00 Śniadanie.
09:00 – 9:15Modlitwa i spotkanie w kręgu.
09:15 – 11:15Praca własna.
11:15 – 11:30II śniadanie.
11:30 – 13:00Zabawy swobodne na dworze, spacery przyrodnicze.
13:00 – 14:30Obiad i odpoczynek, dla 5- i 6-latków dodatkowe aktywności i zajęcia.
14:30 – 15:15Zajęcia dodatkowe.
15:15 – 17:00Praca własna, zabawy swobodne w sali lub na dworze.
(o 15:30) Podwieczorek.


Organizacja grup

Zgodnie z pedagogiką Marii Montessori dzieci w naszym przedszkolu uczą się, bawią i rozwijają w zróżnicowanej wiekowo grupie. Ma to duże znaczenie dla ich rozwoju intelektualnego oraz wspomaga kształtowanie postaw społecznych. Jest to środowisko bliskie naturalnemu – rodzinnemu lub zawodowemu. Dodatkową zaletą takiej grupy jest łatwiejsza adaptacja nowoprzyjętych przedszkolaków.

Grupa liczy ok. 16. dzieci, opiekuje się nią dwóch nauczycieli. 

Wyżywienie

O żywienie dzieci dbamy razem z firmą Smakuś, która przygotowuje zbilansowane posiłki, wybierając produkty jak najmniej przetworzone, naturalne  i pełnowartościowe. Firma nie dodaje żadnych konserwantów ani polepszaczy do żywności, ogranicza spożycie cukru, posiłki komponuje z ogólnie dostępnych sezonowych warzyw i owoców (żywienie zgodnie z porą roku i panującym klimatem; latem jemy więcej surowych warzyw i owoców, nawilżających i ochładzających, zaś w zimnie – więcej dań gotowanych, ciepłych, duszonych  dla ocieplenia organizmu).

W menu przedszkolnym uwzględniamy indywidualne potrzeby żywieniowe dzieci (alergie).  Jeśli jemy mleczne posiłki, to zawsze z mlekiem roślinnym. Wychowawcy zachęcają dzieci do kosztowania nowych dań, dbamy o atmosferę i kulturę zachowania przy stole. Dzieci uczą się, jak należy zachowywać się podczas posiłków, każdego dnia utrwalając zasady dobrego zachowania i umiejętność posługiwania się sztućcami.

Dni wolne w roku szkolnym 2020/2021

11 listopad
24 grudzień – 3 styczeń
6 styczeń
25-29 styczeń
1-5 kwiecień
3 maj
4 czerwiec
19 lipiec – 22 sierpień