Klasa szkolna – 2023/2024

Drodzy Rodzice, od września 2022r. uruchomiliśmy klasę edukacji wczesnoszkolnej, Wczesnoszkolna Nieszkolna w JP2. Wszystko w duchu pedagogiki montessoriańskiej. Realizujemy program szkolny przewidziany przez Ministerstwo Edukacji dla tej grupy wiekowej, ale nie poprzestaniemy tylko na nim, ponieważ wiemy, ile chęci i pasji jest w dzieciach do odkrywania świata przez doświadczanie go, nazywanie, eksperymentowanie. Towarzyszymy w ich rozwoju, tworząc odpowiednie otoczenie i dając im wszystko, co mamy w sobie najlepszego.    Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Marka Łyskawy – dyrektora placówki, pod nr telefonu 513 027 653 lub pisząc na sekretariat@nieszkolna.pl    

 

 

Rekrutacja – czyli jak zapisać dziecko do naszej szkoły

Przyjmujemy dzieci w wieku 6, 7 i 8 lat w miarę posiadanych miejsc. Jeśli mamy miejsce, zawsze jesteśmy otwarci, żeby przyjąć Państwa dziecko, ponieważ rodzinna atmosfera i mała liczebnie grupa zróżnicowana wiekowo sprzyjają szybkiej adaptacji i efektywnej nauce. Jak to wygląda krok po kroku?

 

1. Kontakt z dyrektorem

Drodzy Rodzice, po pierwsze, przeczytajcie zamieszczone poniżej „Odpowiedzi na najważniejsze pytania”, Jeśli nie znaleźliście odpowiedzi na swoje pytania, napiszcie do nas maila na sekretariat@nieszkolna.pl z prośbą o kontakt i zostawcie do kontaktu numer telefonu. Dyrektor odpowie, oddzwoni w wolnej chwili i udzieli wszystkich informacji o naszej placówce. Podczas rozmowy ustalicie wspólnie dalsze kroki.

 

2. Wizyta i rozmowa w Przedszkolu

Jeśli po rozmowie z dyrektorem wciąż jesteście Państwo chętni na zapisanie swojego dziecka do naszej klasy, wypełnijcie ANKIETĘ.

Nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz i zobaczenia miejsca, w którym Państwa dziecko ma spędzać dużą część dnia. W drugim kroku rodzice (oboje) spotykają się z Dyrektorem na rozmowie, a dziecko przychodzi na spotkanie z nauczycielem. Rodzice mają okazję zapytać o wszystkie rzeczy, które są dla nich ważne przed podjęciem decyzji i zobaczyć miejsce, do którego będzie uczęszczało ich dziecko, a dziecko będzie mogło poznać miejsce swojej przyszłej nauki i – co najważniejsze – nauczyciela.

 

3. Wypełnienie dokumentów i rezerwacja miejsca

Jeśli po wizycie i rozmowie zdecydowaliście się Państwo na naszą szkołę, wypełniacie Kartę informacyjną dziecka, Umowę oraz przelewacie opłatę wpisową i ustalacie z Dyrektorem dzień, w którym dziecko rozpocznie edukację w szkole.

 

4. Pierwsze dni dziecka w klasie

Pierwszy miesiąc pobytu dziecka traktujemy jak okres adaptacyjny, w którym rodzice wraz z nauczycielami pomagają mu odnaleźć się w nowej rzeczywistości, oswoić nowe miejsce, by stało się przestrzenią przyjaźni, radosnego poznawania świata i przygotowania do dalszego życia. Jest to okres, w którym również rodzice i nauczyciele ściśle ze sobą współpracują, przekazują sobie istotne informacje odnośnie dziecka i funkcjonowania klasy, poznają się coraz lepiej.

 

 

 

Odpowiedzi na ważne pytania

  1. Co jest dla nas ważne?

Stworzyć takie otoczenie, taką przestrzeń, w której dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie, traktowane z szacunkiem, z możliwością popełniania błędów, w relacji szacunku do drugiego. Miejsce, które będzie traktowało jak swoje, co według nas jest podstawowym warunkiem do tego, by chciało się rozwijać, uczyć, podejmować wyzwania. Istotna jest dla nas także współpraca z rodzicami, słuchanie ich potrzeb, dzielenie się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, wspieranie wartości, jakie chcą dziecku przekazać. Nie chcemy zastępować domu, chociaż pracujemy w rodzinnej atmosferze 🙂  

 

2. Dla kogo działamy?

 

3. Jakimi metodami dzieci będą uczone?

Będziemy pracować według zasad montessoriańskich oraz metodą projektu. Grupa będzie zróżnicowana wiekowo, korzystająca z montessoriańskich pomocy rozwojowych, uczyć się przez doświadczenie, zdobywając wiedzę i umiejętności w swoim tempie. Każdego dnia będziemy na podwórku: zabawa, spacery przyrodnicze, plac zabaw. Nie ma dzwonków, w szkole obecne będą różne rośliny i zwierzęta, o które będziemy się wspólnie troszczyć.  

 

4. Czy będzie realizowany program klas 1-3?

Tak, będziemy realizować podstawę programową wymaganą przez Ministerstwo Edukacji.  Dzieci formalnie są w edukacji domowej, a przypisane są do Niepublicznej Integracyjnej Szkoły Podstawowej im. Achillesa Ratti przy ul. Księcia Ziemowita 39 w Warszawie, która zatwierdza nasze egzaminy. 

 

5. Czy będą wystawiane oceny, zadawane prace domowe?

Oceny będą wystawiane w formie opisowej; rodzic otrzyma informacje o rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym dziecka. Nie będzie prac domowych w klasycznym rozumieniu.  

 

6. Ile dzieci będzie docelowo w klasie ?

16-18 osób, w zależności od ilości dzieci w danej grupie wiekowej.  

 

7. Czy dzieci będą w jednym wieku?

Nie, w jednej klasie będą się uczyć dzieci od 7 do 9 lat. Może zdarzyć się również, że przyjmiemy dziecko 6-letnie, jeśli jest gotowe na edukację wczesnoszkolną. Według nas jest to najbardziej naturalne środowisko dla dziecka.  

 

8. Czy dzieci będą uczyć się z jednym nauczycielem, czy z wieloma?

Większość zajęć będzie prowadził jeden nauczyciel, ale będą również nauczyciele dochodzący na tzw. pracy własnej (montessoriańskiej), od języka angielskiego, dramy i innych zajęć dodatkowych. 

 

9. W jakich godzinach będą się odbywały zajęcia?

Szkoła będzie działać od 8.30 do 16.30, przy czym zajęcia edukacyjne (podstawa programowa) przewidujemy w godz. 9-15.  

 

10. Jak będzie wyglądała nauka języków obcych?

Język angielski będzie obecny codziennie, w różnej formie; współpracujemy na stałe ze sprawdzonym i doświadczonym lektorem języka angielskiego.  

 

11. Czy będzie prowadzona katecheza?

Tak, będzie prowadzona katecheza dla dzieci w duchu Katechezy Dobrego Pasterza.  

 

12. Gdzie będą się odbywały zajęcia sportowe?

Dużą część zajęć ruchowych będziemy prowadzić na terenie zielonym naszej placówki, ale myślimy również o zajęciach na wynajętej sali sportowej lub basenie.  

 

13. Czy dzieci będą miały możliwość zjedzenia obiadu w szkole?

Tak, przewidujemy dla chętnych dwudaniowy posiłek oraz podwieczorek, ale będzie też możliwość przynoszenia własnego obiadu.  

 

14. Jaka będzie wysokość stałych opłat?

Opłaty to: 800 zł bezzwrotnego wpisowego, 1300 zł czesnego płatne przez 12 miesięcy. 18 zł dziennie za obiad i podwieczorek (do 23 za diety) – kwota naliczana w dniach, kiedy uczeń korzysta z posiłku.