O nas

Przedszkole JAN PAWEŁEK powstało, ponieważ chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym dzieci będą mogły rozwijać się otoczone miłością i szacunkiem.  W swoim indywidualnym tempie, w świadomie przygotowanym dla nich otoczeniu, w każdej płaszczyźnie swojego życia: edukacyjnej, emocjonalnej, społecznej i duchowej.

W naszym myśleniu o edukacji dzieci dominuje metoda Marii Montessori. Kilka jej charakterystycznych elementów to:

  1. wszystkie dzieci są ciekawe świata, mają swoje zainteresowania i pasje,
  2. dziecko uczy się najefektywniej w sytuacji, kiedy zajmuje się problematyką, która go w danym momencie interesuje,
  3. dzieci w tym samym wieku znajdują się często na różnych poziomach rozwoju i ich rozwój odbywa się w sposób niepowtarzalny,
  4. optymalną grupę do pracy stanowi grupa mieszana wiekowo, ponieważ pozwala to na łatwiejsze odnalezienie własnego poziomu pracy, uczenie się od innych i uczenia innych, a także jest naturalnym rodzajem społeczności, jaki spotykamy w rodzinie czy w pracy,
  5. nauczyciel podąża za zainteresowaniami i pasjami dzieci,
  6. w sali na półkach stoją przygotowane pomoce dydaktyczne z różnych dziedzin wiedzy: matematyki, języka, przyrody, które tematycznie odpowiadają obowiązującym programom nauczania, ale co najważniejsze, znacznie go rozszerzają,

Dzieci pracujące metodą M. Montessori uczą się samodzielności, dociekliwości, wzajemnie inspirują się do pracy, uczą się pracy ze źródłami, rozwijają swoje zainteresowania i talenty, nabywają poczucia odpowiedzialności za czas przeznaczony na naukę.

Chcemy, aby nasze dzieci umiały samodzielnie podejmować decyzje, były szczęśliwe, zmotywowane, troskliwe, empatyczne, żyły w harmonii ze sobą, światem i Bogiem.

Dla prawidłowego rozwoju dziecka jest niezwykle istotne, aby między przedszkolem i rodziną istniało porozumienie i spójność w procesie wychowawczym. Przedszkole JAN PAWEŁEK ma służyć rodzinie i wspierać rodziców w budowaniu charakteru dzieci i umacnianiu ich wiary. Rodzice i nauczyciele powinni nawzajem budować swój autorytet, aby dzieci miały spójny światopogląd i obraz rzeczywistości. Dlatego też ważna jest dla nas relacja z rodzicami, oparta jest na deklaracji współpracy i akceptacji filozofii przedszkola.