Nabór do małej szkoły

Drodzy Rodzice,

od września 2022r. uruchamiamy klasę edukacji wczesnoszkolnej. Wszystko w duchu pedagogiki montessoriańskiej, z wykorzystaniem metody projektu. Będziemy realizowali program szkolny przewidziany przez Ministerstwo Edukacji dla tej grupy wiekowej, ale nie poprzestaniemy tylko na nim, ponieważ wiemy, ile chęci i pasji jest w dzieciach do odkrywania świata przez doświadczanie go, nazywanie, eksperymentowanie. Będziemy towarzyszyć w ich rozwoju, tworząc odpowiednie otoczenie i dając im wszystko, co mamy w sobie najlepszego. 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać u p. Marka Łyskawy – dyrektora placówki, pod nr telefonu 513 027 653 lub pisząc na przedszkole@janpawelek.pl

 

 

Etapy i terminy rekrutacji

1. Wypełnienie ankiety – do 17 kwietnia
Drogi Rodzicu, wypełnij ANKIETĘ, dzięki której będziemy wiedzieli, że chcesz zapisać swoje dziecko do naszej szkoły.

2. Spotkania indywidualne z rodzicami – 19-22 kwietnia
W odpowiedzi na otrzymaną ankietę, zaprosimy Państwa na spotkanie z dyrektorem placówki, podczas którego będziecie Państwo mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące Was jeszcze pytania i trochę lepiej nas poznać.

3. Dzień otwarty – spotkanie dla dzieci – 23 kwietnia o godz. 11.00
Spotkanie, podczas którego dzieci lepiej poznają miejsce, gdzie będą spędzać czas oraz swoich rówieśników.

4. Wyniki rekrutacji – 25 kwietnia
Chcemy jak najszybciej przekazać Państwu informację o wynikach rekrutacji, więc uczynimy to krótko po dniu otwartym.

5. Podpisanie umowy – 26-29 kwietnia
Ostatnim etapem jest podpisanie umowy, co gwarantuje Państwa dziecku miejsce w szkole, a nam daje pewność, że ponownie się spotkamy.

 

 

Odpowiedzi na ważne pytania

 

1. Co jest dla nas ważne?
Stworzyć takie otoczenie, taką przestrzeń, w której dziecko będzie czuło się dobrze i bezpiecznie, traktowane z szacunkiem, z możliwością popełniania błędów, w relacji szacunku do drugiego. Miejsce, które będzie traktowało jak swoje, co według nas jest podstawowym warunkiem do tego, by chciało się rozwijać, uczyć, podejmować wyzwania.
Istotna jest dla nas także współpraca z rodzicami, słuchanie ich potrzeb, dzielenie się z nimi swoją wiedzą i doświadczeniem, wspieranie wartosści, jakie chcą dziecku przekazać. Nie chcemy zastępować domu, chociaż pracujemy w rodzinnej atmosferze 🙂

 

2. Jakimi metodami dzieci będą uczone?
Będziemy pracować według zasad montessoriańskich oraz metodą projektu. Grupa będzie zróżnicowana wiekowo, korzystająca z montessoriańskich pomocy rozwojowych, uczyć się przez doświadczenie, zdobywając wiedzę i umiejętności w swoim tempie. Każdego dnia będziemy na podwórku: zabawa, spacery przyrodnicze, plac zabaw. Nie ma dzwonków, w szkole obecne będą różne rośliny i zwierzęta, o które będziemy się wspólnie troszczyć.

 

3. Czy będzie realizowany program klas 1-3?
Tak, będziemy realizować podstawę programową wymaganą przez Ministerstwo Edukacji.

 

4. Czy będą wystawiane oceny, zadawane prace domowe?
Oceny będą wystawiane w formie opisowej; rodzic otrzyma informacje o rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym dziecka. Nie będzie prac domowych w klasycznym rozumieniu.

 

5. Ile dzieci będzie docelowo w klasie ?
16-18 osób, w zależności od ilości dzieci w danej grupie wiekowej.

 

6. Czy dzieci będą w jednym wieku?
Nie, w jednej klasie będą się uczyć dzieci od 7 do 9 lat. Według nas jest to najbardziej naturalne środowisko dla dziecka.

 

7. Czy dzieci będą uczyć się z jednym nauczycielem, czy z wieloma?
Większość zajęć będzie prowadził jeden nauczyciel, ale będą również nauczyciele dochodzący od języka angielskiego, dramy i innych zajęć dodatkowych.

 

8. W jakich godzinach będą się odbywały zajęcia?
Szkoła będzie działać od 8.30 do 16.30, przy czym zajęcia edukacyjne (podstawa programowa) przewidujemy w godz. 9-15.

 

9. Jak będzie wyglądała nauka języków obcych?
Język angielski będzie obecny codziennie, w różnej formie; współpracujemy na stałe ze sprawdzonym i doświadczonym lektorem języka angielskiego.

 

10. Czy będzie prowadzona katecheza?
Tak, będzie prowadzona katecheza dla dzieci w duchu Katechezy Dobrego Pasterza.

 

11. Gdzie będą się odbywały zajęcia sportowe?
Dużą część zajęć ruchowych będziemy prowadzić na terenie zielonym naszej placówki, ale myślimy również o zajęciach na basenie.

 

12. Czy dzieci będą miały możliwość zjedzenia obiadu w szkole?
Tak, przewidujemy dla chętnych dwudaniowy posiłek, ale będzie też możliwość przynoszenia własnego obiadu.

 

13. Jaka będzie wysokość stałych opłat?
Opłaty to: 600 zł bezzwrotnego wpisowego, 1300 zł czesnego płatne przez 12 miesięcy. 12 zł dziennie za obiad (13-15 za diety) – kwota naliczana w dniach, kiedy uczeń korzysta z posiłku.