Nabór do małej szkoły

Drodzy Rodzice,

 

od września 2020r. uruchamiamy jedną klasę edukacji wczesnoszkolnej w duchu pedagogiki Montessori. Będą więc razem uczyć się dzieci z pierwszej, drugiej i trzeciej klasy, wykorzystując montessoriańskie pomoce i sposób pracy. Będziemy realizować normalny program szkolny przewidziany przez Ministerstwo Edukacji dla tej grupy wiekowej.

 

W maju odbyło się już jedno spotkanie informacyjne, planujemy koło połowy czerwca kolejne – wkrótce szczegóły. Poniżej staraliśmy odpowiedzieć na najbardziej istotne pytania. Wszystkie informacje można uzyskać u p. Marka Łyskawy – Dyrektora przedszkola pod nr telefonu 513 027 653.

 

 1. Czy będzie realizowany program klas 1-3? Odp.: Tak, będziemy realizować podstawę programową wymaganą przez Ministerstwo Edukacji.
 2. Czy nauka będzie według zasad Montessori czy klasycznych? Odp.: Będziemy pracować według zasad montessoriańskich, czyli z grupą zróżnicowaną wiekowo, przy użyciu pomocy montessoriańskich. Dziecko w takiej klasie wybiera sobie miejsce pracy: dywanik na podłodze lub stolik, nie ma dzwonków, dziecko uczy się tempie dostosowanym do siebie, sporo czasu spędza na podwórku, w klasie obecne są różne rośliny i zwierzęta.
 3. Czy będą wystawiane oceny, zadawane prace domowe? Nie będzie wystawianych ocen, nie będzie prac domowych w klasycznym rozumieniu. Informacje o rozwoju emocjonalnym, społecznym i edukacyjnym dziecka rodzic otrzymuje od nauczyciela w formie opisowej. 
 4. Ile dzieci będzie w klasie ? 16-18 osób, w zależności od ilości dzieci w danej grupie wiekowej.
 5. Czy dzieci będą w jednym wieku? Nie, w jednej klasie będą się uczyć dzieci od 6 do 9 lat. To jest najbardziej naturalne środowisko dla dziecka.
 6. Czy zajęcia będą z jednym nauczycielem, czy z różnymi? Większość zajęć będzie prowadził jeden nauczyciel, ale będą również nauczyciele dochodzący od języka angielskiego, dramy i innych zajęć dodatkowych.
 7. W jakich godzinach będą się odbywały zajęcia? Szkoła będzie działać od 8.00 do 17.00, przy czym zajęcia stricte edukacyjne przewidujemy w godz. 9-15.
 8. Czy będą możliwe dla dziecka dodatkowe zajęcia np. z logopedą? Tak, jeśli będzie taka potrzeba, zorganizujemy dodatkowo płatne indywidualne zajęcia.
 9. Jak będzie wyglądała nauka języków obcych? Wszystkie dzieci będą miały język angielski, 2-3 razy w tygodniu, prócz tego codziennie będą miały kontakt z językiem w postacie piosenek, wierszyków, kącika językowego.
 10. Czy będzie katecheza? Tak, przedszkole jest katolickie, więc będzie prowadzona katecheza dla dzieci w duchu Katechezy Dobrego Pasterza.
 11. Gdzie będą się odbywały zajęcia sportowe? Część zajęć ruchowych będziemy prowadzić na terenie obok naszej placówki, zamierzamy wynająć salę sportową blisko szkoły.
 12. Czy dzieci będą miały możliwość zjedzenia obiadu w szkole? Tak, przewidujemy dwudaniowy posiłek dla każdego dziecka.
 13. Jaka będzie miesięczna opłata? Opłaty: 500 zł bezzwrotnego wpisowego, 900 zł czesnego płatne przez 10 mies. i 500 zł przez okres wakacji, 10zł dziennie za obiad (kwota naliczana w dniach, kiedy uczeń korzysta z posiłku).
 14. Czy za wakacje też będziemy płacić czesne? Tak, 500zł miesięcznie.